XXI. KAPITOLA: Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 - Z99)

KapitolaXXI. KAPITOLA: Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 - Z99)

Skupiny

Z00 - Celková prohlídka a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy

Z01 - Jiné speciální prohlídky a vyšetření osob bez obtíží nebo uvedené diagnózy

Z02 - Vyšetření a návštěva pro administrativní účely

Z03 - Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologickéstavy

Z04 - Vyšetření a pozorování z jiných důvodů

Z08 - Následné vyšetření po Iéčbě zhoubného novotvaru

Z09 - Následné vyšetření po Iéčbě pro stavy jiné než zhoubné novotvary

Z10 - Rutinní celková zdravotní prohlídka stanovené skupiny obyvatelstva

Z11 - Screeningové vyšetření specializované na infekční a parazitární nemoci

Z12 - Screeningové vyšetření specializované na novotvary

Z13 - Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruchy

Z20 - Kontakt s přenosnými nemocemi a expozice

Z21 - Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]

Z22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci

Z23 - Potřeba imunizace proti jednotlivým bakteriálním nemocem

Z24 - Potřeba imunizace proti některým jednotlivým virovým nemocem

Z25 - Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým virovým nemocem

Z26 - Potřeba imunizace proti jiným jednotlivým infekčním nemocem

Z27 - Potřeba imunizace proti kombinacím infekčních nemocí

Z28 - Imunizace neprovedená

Z29 - Potřeba jiných profylaktických opatření

Z30 - Řízení antikoncepce

Z31 - Řízení plodnosti

Z32 - Vyšetření a test na těhotenství

Z33 - Náhodný stav těhotenství

Z34 - Dohled nad normálním těhotenstvím

Z35 - Dohled nad vysoce rizikovým (ohroženým) těhotenstvím

Z36 - Předporodní screening

Z37 - Výsledek porodu

Z38 - Živě narozené děti podle místa narození

Z39 - Péče a vyšetření po porodu

Z40 - Profylaktický operační výkon

Z41 - Výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu

Z42 - Následná péče týkající se plastické chirurgie

Z43 - Ošetřování umělých vyústění

Z44 - Zkouška a přizpůsobení zevní protetické pomůcky

Z45 - Přizpůsobení a seřízení implantované pomůcky

Z46 - Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek

Z47 - Jiná ortopedická následná péče

Z48 - Jiná chirurgická následná péče

Z49 - Péče týkající se dialýzy

Z50 - Péče s použitím rehabilitačních výkonů

Z51 - Jiná lékařská péče

Z52 - Dárci orgánů a tkání

Z53 - Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za účelem určitých výkonů(procedur)‚ které však nebyly provedeny

Z54 - Rekonvalescence

Z55 - Problémy spojené se vzděláním a gramotností

Z56 - Problémy spojené se zaměstnáním a nezaměstnaností

Z57 - Vystavení – expozice – rizikovým faktorům v zaměstnání

Z58 - Problémy spojené s přírodním prostředím

Z59 - Problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi

Z60 - Problémy spojené se společenským (sociálním) prostředím

Z61 - Problémy spojené s negativními životními událostmi v dětství

Z62 - Jiné problémy spojené s výchovou

Z63 - Jiné problémy spojené s primární podpůrnou skupinou‚ včetně rodinnýchokolností

Z64 - Problémy spojené s některými psychosociálními okolnostmi

Z65 - Problémy spojené s jinými psychosociálními okolnostmi

Z70 - Porada spojená se sexuálním postojem‚ chováním a orientací

Z71 - Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami pro jinou poradu nebolékařskou radu‚ nikde jinde nezařazenou

Z72 - Problémy spojené se životním stylem

Z73 - Problémy spojené s obtížemi při vedení života

Z74 - Problémy spojené se závislostí na pečovateli

Z75 - Problémy spojené se zdravotnickými zařízeními a jinou zdravotnickou péčí

Z76 - Osoby‚ které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností

Z80 - Zhoubný novotvar v rodinné anamnéze

Z81 - Duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze

Z82 - Některé vady a chronické nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze

Z83 - Jiná určená onemocnění v rodinné anamnéze

Z84 - Jiné stavy v rodinné anamnéze

Z85 - Zhoubný novotvar v osobní anamnéze

Z86 - Některé jiné nemoci v osobní anamnéze

Z87 - Jiné nemoci a stavy v osobní anamnéze

Z88 - Alergie na léky‚ léčiva‚ návykové a biologické látky v osobní anamnéze

Z89 - Získané chybění končetiny

Z90 - Získané chybění orgánů‚ nezařazené jinde

Z91 - Rizikové faktory v osobní anamnéze‚ nezařazené jinde

Z92 - Lékařská Iéčba v osobní anamnéze

Z93 - Pacient s umělým vyústěním

Z94 - Pacient s transplantovaným orgánem a tkání

Z95 - Pacient se srdečním a cévním implantátem a transplantátem

Z96 - Pacient s jinými funkčními implantáty

Z97 - Pacient s jinými pomůckami

Z98 - Jiné pooperační stavy

Z99 - Závislost na pomocných přístrojích a pomůckách‚ nezařazená jinde

Kapitoly

Dotazy od pacientů
Rychlé hledání diagnózy
Aktuální komentáře

23. září 2022
Sovová Stanislava
Jan Poustka Jak může dělat posudkovou lékařku,když ty lidi ani nevidí,určováni od počítače.Takových doktoru je tady spousty.Určuje invalidni důchody jen podle papírů. Čti více...

Jan Poustka

23. září 2022
Psychiatrie
Anna Jana Dobrý den, máte zájem o půjčku? nabízíme podnikatelský úvěr, osobní půjčku, úvěr na auto, půjčku, studentský úvěr, podnikatelský zájem, lian pro obchodní expanzi v rozmezí od jakékoli částky. Naše... Čti více...

Anna Jana

23. září 2022
Bayerová Hana
Anonym - Lékař MUDr. Hana Bayerová se mi trpělivě věnuje a vždy mě vyslyší. - Je možné sa objednat na konkrétní den a hodinu, není třeba dlouho čekat v čekárně. - Lékař má velice dobrý přehled o mých... Čti více...

Anonym

22. září 2022
Grossmann Vojtěch
Anonym Hulvat,nevhodne roztekane chovani. Neodborne znalosti, nedostatecne vzdelani. Rysy nevyrovnane osobnosti. Čti více...

Anonym

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace